Chăm sóc tóc

 Dầu xả chiết xuất tinh dầu hoa tự nhiên L'Oréal Paris Elseve Extraordinary Oil 325ml  Dầu xả chiết xuất tinh dầu hoa tự nhiên L'Oréal Paris Elseve Extraordinary Oil 325ml
 Dầu gội chiết xuất tinh dầu hoa tự nhiên L'Oréal Paris Elseve Extraordinary Oil 650ml  Dầu gội chiết xuất tinh dầu hoa tự nhiên L'Oréal Paris Elseve Extraordinary Oil 650ml
 Dầu gội chiết xuất tinh dầu hoa tự nhiên L'Oréal Paris Elseve Extraordinary Oil 330ml  Dầu gội chiết xuất tinh dầu hoa tự nhiên L'Oréal Paris Elseve Extraordinary Oil 330ml
 Kem ủ chiết xuất tinh dầu hoa tự nhiên L'Oréal Paris Elseve Extraordinary Oil 200ml  Kem ủ chiết xuất tinh dầu hoa tự nhiên L'Oréal Paris Elseve Extraordinary Oil 200ml
 Dầu dưỡng chiết xuất tinh dầu hoa tự nhiên L'Oréal Paris Elseve Extraordinary Oil 100ml  Dầu dưỡng chiết xuất tinh dầu hoa tự nhiên L'Oréal Paris Elseve Extraordinary Oil 100ml