Nhuộm tóc

 Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu ánh tím  Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu ánh tím
 Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu ánh tím đỏ  Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu ánh tím đỏ
 Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu ánh vàng  Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu ánh vàng
 Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu đen tự nhiên  Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu đen tự nhiên
 Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu đỏ trẻ trung  Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu đỏ trẻ trung
 Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu đồng ánh đỏ  Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu đồng ánh đỏ
 Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu đồng ánh vàng  Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu đồng ánh vàng
 Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu tự nhiên  Kem nhuộm dưỡng tóc phủ bạc L'Oréal Paris Excellence Crème 172ml - Nâu tự nhiên