Trang điểm môi

 Son lì mịn môi L'Oréal Paris Color Riche Matte  Son lì mịn môi L'Oréal Paris Color Riche Matte
L'Oréal Paris

Son lì mịn môi L'Oréal Paris Color Riche Matte

184,000₫ 248,000₫

 Son mịn lì cao cấp L'Oreal Paris Color Riche Matte 3.7g  Son mịn lì cao cấp L'Oreal Paris Color Riche Matte 3.7g
L'Oréal Paris

Son mịn lì cao cấp L'Oreal Paris Color Riche Matte 3.7g

184,000₫ 248,000₫

 Son lì mịn môi L'Oreal Paris Color Riche Matte 3.7g  Son lì mịn môi L'Oreal Paris Color Riche Matte 3.7g
L'Oréal Paris

Son lì mịn môi L'Oreal Paris Color Riche Matte 3.7g

184,000₫ 248,000₫

 Son Thỏi  lì Mịn Môi L'Oréal Paris Color Riche Matte 3.7g  Son Thỏi  lì Mịn Môi L'Oréal Paris Color Riche Matte 3.7g
L'Oréal Paris

Son Thỏi lì Mịn Môi L'Oréal Paris Color Riche Matte 3.7g

184,000₫ 248,000₫

 Son tint mịn lì cao cấp L'Oréal Paris Rouge Signature 7ml  Son tint mịn lì cao cấp L'Oréal Paris Rouge Signature 7ml
L'Oréal Paris

Son tint mịn lì cao cấp L'Oréal Paris Rouge Signature 7ml

200,000₫ 268,000₫