Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 [Gift] Son Kem Lì Nhẹ Môi Maybelline New York Sensational Liquid Matte Mini 2.7ml - Màu 02
 [Gift] Son Kem Lì Nhẹ Môi Maybelline New York Sensational Liquid Matte Mini 2.7ml - Màu 02